Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

„MISTRZ RACHUNKU”

24 marca 2014 roku w ramach „TYGODNIA MATEMATYKI” odbył się szkolny konkurs matematyczny „MISTRZ RACHUNKU”. Celem tego konkursu było doskonalenie  i popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów, mobilizowanie  uczniów do samodzielnej i wytrwałej pracy oraz sprawdzenie umiejętności szybkiego rachunku. Konkurs przebiegał w poziomie klas czwartych, piątych i szóstych.

 

Każdy uczeń w ciągu 45 minut rozwiązywał oddzielny zestaw zadań. Uczniowie w ciągu całego czasu pracowali bardzo intensywnie i w  dużym skupieniu, wykazując się  umiejętnością szybkiego i poprawnego rachunku.

Najlepsze wyniki  w poziomach osiągnęli:

Poziom klas czwartych:

I miejsce      –   Patryk Szkic      kl. IV

II miejsce     –    Karol Plichta         kl. IV a

III miejsce    –    Norbert Stellmacher    kl. IV

Michał Gasiński           kl. IV c

 

Poziom klas piątych:

I miejsce      –    Anna Trajder             kl. V d

II miejsce     –   Piotr Musiał         kl.  V b

Mikołaj Kmieciak           kl. V a

III miejsce   –   Oliwier  Kokocha    kl. Ve

 

Poziom klas szóstych:

I miejsce      –   Julia Wojcieszak   kl. VI d

II miejsce     –   Julia Knop            kl. VI b

III miejsce    –   Natan Mitros        kl. VI d