Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

OBCHODY XVII DNIA PAPIESKIEGO „IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ” W BUDYNKU B

XVII Dzień Papieski Idźmy naprzód z nadzieją”

Obchody Dnia Papieskiego w Szkole Podstawowej im. J.Vernea

We wtorek w czytelni szkolnej odbyły się zajęcia warsztatowe połączone z prelekcją na temat Dnia Papieskiego.

Zajęcia miały na celu zachęcić młodzież do poznania nauczania świętego Jana Pawła II, do zaangażowania w różnego rodzaju inicjatywy w środowisku lokalnym i krajowym oraz zachęcenie uczniów, by na co dzień podejmowali w swoim życiu wezwania świętego Jana Pawła II.

Przeprowadzone warsztaty pogłębiły rozumienie słowa „nadzieja” i związanej z nią przyszłości życia.

W czytelni przygotowana była wystawa książek, która zachęciła uczniów do sięgnięcia po literaturę o świętym Janie Pawle II.

W kolejnych dniach uczniowie obejrzą film dokumentalny pt.” Świadectwo” – wspomnienia kardynała Dziwisza.

Podsumowaniem obchodów Dnia Papieskiego będzie konkurs o Papieżu Polaku.

Prowadzących bardzo miło zaskoczyły wypowiedzi uczniów dotyczących osoby świętego Jana Pawła II i zagadnień z Nim związanych.

 

Obchody przygotowały:  Anna Gładkowicz  i  Małgorzata Mellem – Zwiewka

{PPGALLERY}{/PPGALLERY}