Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI

W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie  obecnych klas trzecich wzięły udział w Projekcie  „Od grosika do złotówki” pod patronatem Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.  Realizacja projektu trwała 10 miesięcy, w trakcie których uczniowie podróżowali z Grosikiem po planetach: Grosik, Portfelik, Skarbonka, Zabawka, Złotówka, Grosikowa Majówka, Grosikowe Wakacje, Grosikowe Wspomnienia, Grosikowe Oszczędzanie, Grosikowe wędrówki. Podczas „galaktycznej podróży” poznali oni podstawy edukacji finansowej, w tym np.

 

  • Podstawowe pojęcia dotyczące pieniędzy,
  • rodzaje i wartość pieniędzy, zwłaszcza znaczenia pieniędzy w życiu rodziny,
  • kształtowali świadomość dotyczącą zarabiania pieniędzy oraz potrzeby i wartość pracy,
  • doskonalili wiedzę nt. sposobów bezpiecznego przechowywania pieniędzy,
  • kształtowali świadomość dotyczącą wpływu reklamy na dokonywanie zakupów,
  • kształtowali konsumenckie postawy, doskonalili umiejętność dokonywania dobrych wyborów podczas zakupów,
  • doskonalili potrzebę ochrony środowiska, a w ten sposób również oszczędzanie pieniędzy w domowym budżecie,
  • doskonalili umiejętność z zakresu gospodarowania i bezpiecznego przechowywania pieniędzy, przeliczania  a także racjonalnego wydawania ich podczas wakacji,
  • inspirowali się wzajemnie do oszczędzania pieniędzy  a także planowania wydatków świątecznych,
  • uczyli się odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji podejmowanych wyborów, pamiętania o spłaceniu długu.

Uczniowie dokumentowali swoje działania, osiągnięcia  w „Dziennikach podróży”, wykonywali różnego rodzaju prace plastyczno- techniczne, rozwiązywali zadania, brali udział w zabawach i grach w zakresie „kont edukacyjnych” a także brali udział w symulacjach i zabawach ruchowych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów dydaktycznych.

Istotnym wyróżnikiem programu było włączenie rodziców poprzez  domowe zadania dydaktyczne, np. „Porozmawiaj ze mną o….”, gwiazdy oszczędzania, śledzenie Dziennika podróży. Bardzo dziękujemy rodzicom za włączenie się do współpracy przy rozwiązywaniu zadań i wspólne rozmowy ze swoimi dziećmi na omawiane tematy.

Dziękujemy sponsorom i organizatorom Projektu. Nauczyciele i uczniowie.

{PPGALLERY}{/PPGALLERY}