Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

Olimpiada Matematyczna Juniorów

domyślna zaślepka

Olimpiada Matematyczna Juniorów

Informacja dla uczestników XVI Olimpiady Matematycznej Juniorów startujących  w zawodach II stopnia w Szkole Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach.

Konkurs odbędzie się w sobotę 23 stycznia 2021r. w auli – budynek B od strony ul. Czystej. Rejestracja uczestników od godz. 10.15 – do 10.40.  Do budynku, w którym mają się odbyć zawody wpuszczamy wyłącznie uczestników. Konieczne jest okazanie ważnej  legitymacji szkolnej i oddanie oświadczenia o stanie zdrowia. Rozpoczęcie zawodów o godz. 11.