Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

OTWARCIE IZBY PAMIĘCI JANA DRZEWIECKIEGO

11 kwietnia 2014 r. w Szkole Podstawowej w Białych Błotach odbyła się podniosła uroczystość otwarcia Izby Pamięci Jana Drzewieckiego.

Od kilku lat, kiedy pan Jan zamieszkał w Białych Błotach, chętnie spotykał się z uczniami naszej szkoły. Każde spotkanie było wyjątkowym przeżyciem i  wspaniałą  lekcją historii. Ofiarował nam wiele czasopism i książek o tematyce historycznej. Najcenniejszy prezent oddał po śmierci – Swoje harcerskie mundury. Ten gest stał się dla nas inspiracją do utworzenia Izby Pamięci.

Na uroczystość przybyły dzieci naszego bohatera, wnuki i prawnuki oraz przyjaciele rodziny. Liczne grono gości stanowili harcerze, przyjaciele druha Jana, oraz przedstawiciele Polskiego Związku Krótkofalowców. Ceremonię uświetnili także przedstawiciele władz powiatu bydgoskiego oraz samorządu lokalnego.

 

Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły, pani Danuta Ferenstain. Po powitaniu gości, harcerskim zwyczajem przy dźwiękach piosenki „Ogień, Ogień” rozpalone zostało symboliczne ognisko.

Postać pana Jana Drzewieckiego została przybliżona poprzez odczytanie fragmentów Jego wspomnień, które poparte zostały prezentacja multimedialną przygotowaną przez panią Annę Olkowską. Życiorys druha Jana przeplatany był piosenkami harcerskimi wykonywanymi przez gromadę zuchową  „Dębowe Ludki” prowadzonej przez druhny Dagmarę Kozłowską i Monikę Cegielską oraz 7 Drużynę Harcerską „Białe Czaple” prowadzoną przez druhnę Aleksandrę Lubońską ze szczepu 7 BDH Zielona Siódemka. W inscenizacji wykorzystana została” Ballada o Janku” autorstwa córki, którą odczytała pani Irena Gniazdowska.

Niespodziankę sprawił wszystkim harcmistrz Henryk Bochniak, który odśpiewał ulubione pieśni, swego przyjaciela.

Kolejną niespodziankę naszym harcerzom sprawiła harcmistrz Beata Kobus, która przekazała wiadomość o uzyskaniu zgody na rozpoczęcie procedur związanych z nadaniem drużynie imienia „ Jana Drzewieckiego”.

Pierwszą część uroczystości kończyło wręczenie przez panią dyrektor na ręce córki Danuty Woźniak, podziękowań za przekazanie pamiątek po ojcu.

Następnie wszyscy goście udali się na II piętro szkoły, gdzie syn, Kazimierz Drzewiecki dokonał uroczystego przecięcia wstęgi i otwarcia Izby Pamięci Jana Drzewieckiego.

Podczas poczęstunku rodzina i przyjaciele wspominali druha Jana. Głos zabrał prezes PZK pan Piotr Skrzypczak, który opowiedział o działalności naszego bohatera wśród krótkofalowców.

Na zakończenie pani Danuta Woźniak w imieniu rodziny podziękowała pani dyrektor i inicjatorkom całego przedsięwzięcia –p. Irenie Gniazdowskiej i p. Edycie Ramian za przygotowanie uroczystości i stworzenie Izby Pamięci.

Wyrazy wdzięczności dla pani Anny Olkowskiej i Agnieszki Lewandowskiej oraz  druhny Aleksandry, Dagmary i Moniki za dużą pomoc i zaangażowanie jakie włożyły w przygotowanie uroczystości.

Tekst: E. Ramian

Zdjęcia A. Lewandowska

{PPGALLERY}{/PPGALLERY}