Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

PAMIĘTAMY

Początek listopada to czas, w którym wspominamy tych, którzy odeszli. Pamiętamy o nauczycielach, o uczniach i pracownikach Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a oraz tych, którzy walczyli o naszą wolność.

Samorząd Uczniowski, harcerze z drużyny Białe Czaple i Włóczykije, Gromada Zuchowa „Tuptusie”.