Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

Podziękowanie

domyślna zaślepka

  Prawdziwym bogactwem człowieka

 jest całe dobro, jakie czyni dla świata”

 Podziękowanie

Składamy serdeczne podziękowanie właścicielom firmy
ATOS Poland Global Services Sp. z o.o. w Bydgoszczy
za przekazanie komputerów Szkole Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach.
Dzięki nim nasi uczniowie mogą bez przeszkód uczestniczyć w zajęciach kształcenia na odległość, zdobywać wiedzę, poszerzać horyzonty, kontaktować się z przyjaciółmi.
W tym trudnym czasie jest to dla nich i ich rodziców
nieoceniona pomoc.

Danuta Ferenstain

{ppgallery}{/ppgallery}