Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

PROJEKT HISTORYCZNY – „MUZEALNE PIĄTKI”

Uczniowie klas IV pod przewodnictwem pani Edyty Ramian będą uczestniczyć w lekcjach muzealnych realizowanych w bydgoskich muzeach.
Ideą przeprowadzanych lekcji muzealnych jest umożliwienie bezpośredniego obcowania z zabytkami. Uczniowie mogą dotknąć, obejrzeć, sprawdzić działanie eksponatów, poznają ich przeznaczenie i tworzywa, z których zostały wykonane.
Lekcje muzealne wzbogacą szkolny proces dydaktyczno-wychowawczy.

 

Cele lekcji muzealnych:

a) przekazanie uczniom w zupełnie inny sposób określonej wiedzy,
b) wyrabianie u uczniów umiejętności korzystania z nowego rodzaju źródła wiedzy  jakim jest ekspozycja muzealna,
c) wyrobianie u uczniów spostrzegawczości, która pozwoli lepiej poznawać eksponaty,
d) nabycie umiejętności identyfikacji zabytków,
e) nabycie umiejętności stawiania pytań i znajdowania na nie odpowiedzi w ekspozycji,

f) poglądowość w nauczaniu przedmiotu,

g) wyrabianie właściwego stosunku do zabytków kultury i historii,
h) rozbudzanie u dzieci pouczucie związku z regionem ,
i) aktywne i świadome uczestniczenie ucznia w procesie uczenia się.

WYPRAWA I

7 października uczniowie klasy IV B zwiedzali Muzeum Wojsk Lądowych.

W pierwszej części zajęć dzieci uczestniczyły w zajęciach „Co żołnierz nosi w plecaku”. Pracownik muzeum przedstawił historię umundurowania i wyposażenia polskiego żołnierza. Niewątpliwie najciekawsze chwile nastąpiły wtedy, kiedy uczniowie mogli dotykać i  przymierzać elementy umundurowania. Następnie czwartoklasiści zwiedzali sale muzealne. Uczniowie podziwiali ekspozycję modeli czołgów oraz wystawę „Od Cedyni do Karbali”. Dużym powodzeniem cieszyły się także pamiątki militarne w muzealnym sklepiku.    Było super.

{ppgallery}{/ppgallery}