Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

PROJEKT

domyślna zaślepka

Uczennice z klasy 8 d Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach  biorą udział w projekcie filmowym Centropy oraz Stowarzyszenia Nauczycieli Historii, którego celem jest ukazanie poprzez krótki film historii, życia codziennego i kultury polskich Żydów. Spośród zaproponowanej problematyki uczennice zdecydowały się zrealizować temat poświęcony społeczności żydowskiej Fordonu – obecnie dzielnicy Bydgoszczy, niegdyś samodzielnego miasteczka, w którym splatało się życie i historia trzech kultur: katolickiej, protestanckiej  oraz żydowskiej – będącej przedmiotem projektu. Realizacja powyższej tematyki z pewnością nie byłaby możliwa bez pomocy i wsparcia merytorycznego pana Damiana Rączki wiceprezesa Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu,  autora i współautora licznych artykułów, książek, administratora strony FB „Starofordoński Spichlerz Historii” opisującej dzielnicę Fordon i jej dawnych mieszkańców.

Projekt realizują:

Aleksandra Zuehlke

Agnieszka Kuśmierz

Agata Cisewska

Julia Papis

Lena Sobocińska

 

Pod opieką Magdaleny Wolskiej – nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie.