Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

„PRYMUS POMORZA I KUJAW”

domyślna zaślepka

„PRYMUS POMORZA I KUJAW”

 Pośród uczniów naszej Szkoły są stypendyści projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”.

Projekt ten jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stypendystami projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2019/2020 zostali:

 Monika Czerniejewska – 7 c

 Szymon Przybyliński – 8 a

 Iga Tomaszczyk – 7 c

 Zuzanna Załęgowska – 8 d

 Serdecznie gratulujemy!