Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

RELACJA Z KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „RODZINA NA TROPIE WIOSNY”

25 maja rozstrzygnięto konkurs fotograficzny na najpiękniejsze fotografie obrazujące budzącą się do życia wiosnę. Na konkurs wpłynęło czternaście prac. Wiele fotografii świetnie wpisało się w temat konkursu. Charakteryzowały się one dużymi walorami estetycznymi i technicznymi. Tym trudniejsze okazało się zadanie komisji konkursowej, która zgodnie z regulaminem w kryterium oceniania uwzględniła: zgodność z tematem przewodnim, atrakcyjność fotografowanej przyrody oraz umiejętności artystyczne autorów prac. Po długich, ale w rezultacie zgodnie zakończonych obradach jury przyznało uczestnikom trzy pierwsze miejsca oraz cztery wyróżnienia.

 

 

 

WYNIKI