Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

SCENKI Z ŻYCIA BACHA – TEATR NA LEKCJACH MUZYKI.

Klasy szóste na lekcjach muzyki w nieco inny sposób  poznawały  historię. Uczniowie wcielili się w role mistrza muzyki baroku i otaczających go postaci. Aby stworzyć scenariusz, dzieci musiały poznać życiorys Bacha. Po lekturze powstawało wiele pytań. Należało ustalić, ile kompozytor miał żon, ile dzieci oraz z jakimi trudnościami życiowymi się zmagał… Nie zabrakło  kostiumów, oprawy muzycznej ani rekwizytów.

 

{PPGALLERY}{/PPGALLERY}