Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

Stypendim Wójta Gminy Białe Błota

Ten rok nie był okresem uroczystości, imprez czy spotkań, ale 23 grudnia 2020 roku Wójt Gminy Pan Dariusz Fundator postanowił wręczyć kilkunastu uczniom z naszych szkół stypendia za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie nauki czy sportu.

W naszej szkole byli to: Amelia Ciecierska, Zofia Owedyk, Iga Tomaszczyk, Tymon Gotowicz i Antoni Czapkowski. Przekazanie stypendiów stało się także okazją do złożenia świątecznych życzeń dla rodziców i nauczycieli.  Za względu na panująca sytuację nie wszyscy uczniowie mogli odebrać granty za dokonania naukowe.

Krótkim gratulacjom i życzeniom towarzyszyło także ślubowanie i nadanie aktu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Magdalenie Alfut.  

Gratulujemy WSZYSTKIM!

Pan Wójt otrzymał od nas upominek w postaci „Emotkowego Pożeracza Smutków”, uszytego przez naszych uczniów w ramach ogólnopolskiego projektu eTwinnng. Reszta poduszeczek została przekazana Onko-Mikołajom dla dzieci z oddziału hematologii Szpitala im. dr Jurasza w Bydgoszczy, by rozjaśniły troszkę szpitalne smutki i wywołały uśmiech na twarzyczkach chorych dzieci.

{ppgallery}{/ppgallery}