Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

ŚWIETLICA SZKOLNA W BUDYNKU C PRZYSTĄPIŁA DO TRZECIEJ EDYCJI PROJEKTU ŚWIETLICZAKI…..UCZNIOWIE W TYM ROKU SZKOLNYM BĘDĄ ZWIEDZALI POSZCZEGÓLNE KONTYNENTY.

domyślna zaślepka

ŚWIETLICA SZKOLNA W BUDYNKU C PRZYSTĄPIŁA DO TRZECIEJ EDYCJI PROJEKTU ŚWIETLICZAKI…..UCZNIOWIE W TYM ROKU SZKOLNYM BĘDĄ ZWIEDZALI POSZCZEGÓLNE KONTYNENTY.  

Naszym głównym celem jest wykonanie 12 zadań z pakietu zaproponowanego przez twórców projektu. Czeka nas niezła przygoda i podróż po całym świecie.

CELE PROJEKTU:

  • wychowanie ucznia aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą;
  • uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;
  • działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;
  • rozwijanie zdolności manualnych ucznia;
  • zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce.

Zapraszamy wszystkich rodziców do wspólnej podróży na naszym Facebooku: 

https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Mariana-Rejewskiego-w-Bia%C5%82ych-B%C5%82otach-%C5%9Awietlica-C-100265165797754/