Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

SZKOŁA PAMIĘTA

SZKOŁA PAMIĘTA

SZKOŁA PAMIĘTA

W ramach projektu edukacyjnego ” SZKOŁA PAMIĘTA ” z okazji 1 listopada i 11 listopada uczniowie z klasy VIII c i VIII h zapalili ZNICZ PAMIĘCI przy pomnikach znajdujących się na terenie szkoły. Upamiętnili walkę i śmierć Żołnierzy Wyklętych oraz tych, którzy zginęli zamordowani przez NKWD w Katyniu. 

Przy pomniku powstałym w 2018 roku z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości zapalając znicze wspominali tych wszystkich, którzy polegli walcząc o wolną Polskę.  

R.Suchorska

SZKOŁA PAMIĘTASZKOŁA PAMIĘTASZKOŁA PAMIĘTA