Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ORAZ WRĘCZENIA SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BIAŁYCH BŁOTACH.

domyślna zaślepka

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ORAZ WRĘCZENIA SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BIAŁYCH BŁOTACH.

Kamera: Monika Rzońca i Maria Cabaj

Montaż: Monika Rzońca

Białe Błota, 13 lutego 2020 r.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pd72Bdh4W7k