Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

W związku z eskalacją konfliktu zbrojnego w Ukrainie do Polski trafiają uchodźcy

domyślna zaślepka

W związku z eskalacją konfliktu zbrojnego w Ukrainie do Polski trafiają uchodźcy i bardzo dużo dzieci pojawi się w polskich szkołach. Także w naszej. To rodziny, które uciekły przed wojną, straciły domy, cały dobytek.
Uchodźcy są ludźmi poranionymi, skrzywdzonymi, dlatego należy nieść im pomoc.

Przed szkołą pojawiają się zupełnie nowe wyzwania. Są wśród nich zarówno działania o charakterze organizacyjnym, jak również kwestie związane ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym dzieci i młodzieży.

Nauczyciele, prowadząc rozmowę z uczniami, powinni pamiętać, aby nie wzbudzać niepotrzebnego lęku, a także pozwolić dzieciom i młodzieży mówić o swoich emocjach. Ważne jest wskazanie sposobów radzenia sobie w trudnej  sytuacji, uwrażliwienie na krzywdę oraz kształtowanie postawy szacunku wobec innej narodowości. O to, prosimy również rodziców.

Włączenie uczniów pochodzących z Ukrainy do edukacji w polskiej szkole jest wyzwaniem dla wychowawcy, nauczycieli oraz uczniów i rodziców. Należy odpowiednio przygotować się, aby osiągnąć sukces. Integracja to najważniejszy etap, ponieważ komfort psychiczny dziecka i nawiązanie dobrych relacji z rówieśnikami, stworzy sprzyjającą atmosferę do osiągania sukcesów edukacyjnych.

Uczniowie, którzy przyjeżdżają z Ukrainy, muszą zaadaptować się do nowych warunków. Potrzebują czasu, by się oswoić, osłuchać, zrozumieć nową rzeczywistość, rozumieć otaczające ich środowisko. Zaczną od bycia słuchaczem na lekcjach, a jeżeli czegoś winni się uczyć szczególnie mocno, to języka polskiego, bo to pozwoli dzieciom poczuć się lepiej i pewniej.

Pokażmy dobre serca i szczerą wolę.
Każdy ma coś, co może dać innym. Każdy gest, nawet najdrobniejszy zmienia świat… czyjś świat.