Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

WARSZTATY ORNITOLOGICZNE

29 marca 2017 roku uczniowie klas IVc i Vd uczestniczyli w  warsztatach ornitologiczno – plastycznych prowadzonych przez pana Dawida Kilona.

Ekspert z wielkim zaangażowaniem pokazywał zdjęcia ptaków różnych środowisk oraz opowiadał o okolicznościach powstawania poszczególnych fotografii. Następnie charakteryzował wybrane gatunki ptaków, ich zwyczaje godowe, sposoby gniazdowania,  opiekę nad potomstwem. Pan Dawid  chętnie odpowiadał na skomplikowane pytania młodych słuchaczy.

Podczas warsztatów plastycznych dzieci poznały techniki malowania suchymi pastelami, które wykorzystały podczas tworzenia swoich pierwszych prac w 3D. Młodzi artyści pod okiem fachowca w sposób imponujący malowali martwą naturę i pióra ptaków.

Wizyta naszego gościa była jedną z form zainteresowania uczniów ornitologią. Mamy nadzieję, że przyczyni się do wychowania młodego pokolenia w kierunku zainteresowań przyrodniczych i poszanowania przyrody.

 

Anna Owedyk

{ppgallery}{/ppgallery}