Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

Wojskowa lekcja muzyki

Wojskowa lekcja muzyki

Szkoła Podstawowa Białe Błota oraz Orkiestra Wojskowa Bydgoszcz zorganizowały muzyczne lekcje online dla uczniów klasy 5e.

W czasie pierwszy dwóch zajęć uczniowie dowiedzieli się  jakie są zadania orkiestry wojskowej i kto może w niej służyć. Żołnierze-muzycy zaprezentowali narzędzia jakimi posługuje się kapelmistrz oraz pokazali część instrumentów na których grają. Uczniowie dowiedzieli się co to jest batuta i do czego służy buława, usłyszeli też jak brzmią instrumenty dęte blaszane i drewniane. Muzycy opowiadali o historii swoich instrumentów oraz objaśnili różnicę między ustnikiem a stroikiem. 

Zajęcia zorganizowano w oparciu o aplikację do nauki zdalnej wykorzystywaną w szkole w Białych Błotach. Każdy uczeń widział na żywo to co dzieje się w sali prób bydgoskiej Orkiestry Wojskowej i mógł realnie uczestniczyć w zajęciach odpowiadając na pytania lub je zadając.

Lekcje odbyły się dzięki zaangażowaniu nauczycielki muzyki pani Magdaleny Opalińskiej oraz plut. Rafała Sójki, który jednocześnie był moderatorem zajęć. Wszystko odbyło się za zgodą dyrektor Szkoły Podstawowej Białe Błota oraz dowódcy Orkiestry Wojskowej Bydgoszcz.

Relacja umieszczona na stronie Dowództwa Garnizonu Warszawa, któremu podlegają wszystkie orkiestry wojskowe.

 
https://www.wojsko-polskie.pl/dgw/articles/aktualnosci-w/2020-05-15k-wojskowe-lekcje-muzyki-w-bydgoszczy/

Tekst i zdjęcia: Sławomir Mrowiński

{ppgallery}{/ppgallery}